Mēs izmantojam sīkfailus, lai uzlabotu vietnes veiktspēju, piedāvātu jums labākas pārlūkošanas iespējas un atvieglotu satura koplietošanu. Sīkfaili ir informācija, kas ir saglabāta datorā kā vienkārši teksta faili, kurus mūsu serveris var nolasīt un saglabāt. Šie faili nesatur jutīgu informāciju.
Turpinot pārlūkot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkfailu lietošanai. Vairāk informācija šeit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Skaidrojošā vārdnīca

Šajā sadaļā Jūs varat uzzināt ko nozīmē specifiskie termini, kuri tiek lietoti aprakstot produktus, to lietošanu u.c. 

Līdz ar to, šī vārdnīca ir labs palīgs, kā labāk izprast Jums svarīgu informāciju.

Adhēzija

Sasaistes spēks, starp diviem atšķirīgiem materiāliem molekulārajā līmenī.

Atmosfērnoturība

Materiāla spēja ilglaicīgi izturēt atmosfēras ietekmi (sauler radiācija, temperatūras izmaiņas, skābeklis, ozons un citi) bez būtiskām materiāla izmaiņām (tehniskie rādītāji, ārējais izskats).

Elastība

Materiāla, jeb izstrādājuma spēja izturēt ievērojamu deformāciju bez sabrukuma, pielietojot salīdzinoši nelielu spēku.

Hidrofobs

Materiāla spēja atgrūst ūdeni.

Hidroskopiskums

Materiāla īpašība uzsūkt no gaisa mitrumu, kas kapilāros kondensējas un pārvēršas par šķidrumu. To raksturo uzsūktā mitruma daudzums pret sausā materiāla masu,apstākļos, kad relatīvais gaisa mitrums ir 100% un 20 C°.

Izstrādes laiks

Laika posms, kurā ir jāizstrādā būvmaisījums.

Līmes korekcijas laiks

Laika posms, pēc flīžu montāžas uz līmes kārtu, kurā vēl ir pieļaujama flīzes pārbīde, vai demontāža un montāža atpakaļ bez adhēzijas samazināšanas.

Mitrumnoturība

Materiāla spēja ilglaicīgi pretoties , pret mitruma graujošo iedarbību, kas rodas materiāla periodiskās mitrināšanas un izžūšanas rezultātā.

Mitrums

Vērtība, kas norāda relatīvo (retāk absolūto) mitruma saturu materiālā, kura tiek apreiķināta pret materiāla sauso masu. Un tiek izteikta procentuāli.

Plastiskums

Cietu priekšmetu spēja mainīt formu un izmēru neradot plaisas, iedarbojoties uz tiem ar slodzi, kā arī saglabāt ieņemto formu pēc slodzes noņemšanas.


Sala izturība

Sala izturība  ir ar ūdeni piesūcināta materiāla spēja pretoties sagraušanai, to daudzkārt sasaldējot un atkausējot. To raksturo ar ciklu skaitu, ko iztur ar ūdeni piesūcināts materiāls, nesairstot  un ievērojami nezaudējot stiprību.



Slīpejamība

Materiāla spēja mainīt tilpumu, abrazīno materiālu iedarbības rezultātā.

Stiprība

Materiāla spēja pretoties sabrukumam, ārējo spēku iedarbībā, kuri izraisa deformāciju un materiāla iekšējos spriegumus.

Stiprība

Materiāla (vai konstrukcijas) spēja pretoties ārējai mehāniskai iedarbībai, neatgriezeniski nedeformējoties augstāk par noteiktiem rādītājiem (nesabrukt).

Tonēšana

Materiāla, noteikta toņa, individuāls izgatavošanas process, pievienojot pigmentējošas pastas.

Tvaikcaurlaidība

Materāla īpašība, netraucēti ļaut ūdens gāzveida agregātstāvokļa migrāciju caur sevi.

Ūdens izturība

Materiāla spēja saglabāt savus ekspluatācijas rādītājus pie ilglaicīgas ūdens ietekmes.